Inwestycje

PROPONOWANE ZASADY WSPÓLNEGO INWESTOWANIA

Działalność firmy Mega-Dom  w ramach programów inwestycyjnych moze być realizowana w dwóch programach inwestycyjnych :

I . PROGRAM ,,WSPÓLNY DOCHÓD "

w ramach którego Mega-Dom jako Wykonawca umowy zobowiązuje się wyszukać oraz pośredniczyć w zakupie nieruchomości gruntowej lub innej nieruchomości mogącej być przedmiotem umowy , oraz doprowadzić do jej przekształcenia gwarantującego osiągnięcie zaplanowanej stopy zwrotu z inwestycji po sprzdaży nieruchomości .

W programie tym dochód wygenerowany z inwestycji dzielony jest w ustalonych proporcjach między Inwestorów i Wykonawcę umowy .

II. PROGRAM ,,OBSŁUGA INWESTYCJI "

w ramach którego Mega -Dom  jako Wykonawca umowy zobowiązuje się do podjęcia działań mających na celu doprowadzenie do wzrostu wartości nieruchomości oferowanych w prospekcie Inwestycyjnym, zaś Inwestorzy ponoszą koszty ich przekształcenia w/g taryfikatora Mega-Dom. osiągając dochód w postaci przekształconej nieruchomości

Szczególowy zakres działań oraz czas ich realizacji jest aneksem do umowy handlowej wiążącej Wykonawcę z Inwestorami .

Po zakończeniu sekwencji zaplanowanych działań objętych umową rola Wykonawcy zostaje zakończona .

Realizacja w/w Programów prowadzona będzie na podstawie umów handlowych określających szczególowo program i harmonogram działań oraz wzajemne zobowiazania stron umowy .

Stronami umów mogą być osoby prawne , fizyczne jak również grupy inwestorów tworzące spólki celowe .

 

W ofercie posiadamy nieruchomości sklasyfikowane w następujących grupach :

1.DZIAŁKI DO PODZIAŁU- POD BUD.JEDNORODZINNE

2.DZIAŁKI POD BUD. WIELORODZINNE

3.DZIAŁKI POD OBIEKTY HANDLOWE

4.DZIAŁKI POD PRZEMYSŁ

5.DZIAŁKI POD ZABUDOWĘ SPECYFICZNĄ

6.HOTELE- DOMY OPIEKI

7.KAMIENICE

8.OBIEKTY ZABYTKOWE

9.WIELORODZINNE DO REMONTU I PRZEBUDOWY

10. OBIEKTY POD USŁUGI

11.ROLNE

12..DZIAŁKI POD ZABUDOWĘ SPECYFICZNĄ

Każdy z tych rozdziałow zawiera aktualne propozycje inwestycyjne w załączonych folderach

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !!!