Inwestycje

PROPONOWANE ZASADY WSPÓLNEGO INWESTOWANIA

Działalność firmy Mega-Dom sc w ramach programów inwestycyjnych moze być realizowana w dwóch programach inwestycyjnych :

I . PROGRAM ,,WSPÓLNY DOCHÓD "

w ramach którego Mega-Dom sc. jako Wykonawca umowy zobowiązuje się wyszukać oraz pośredniczyć w zakupie nieruchomości gruntowej lub innej nieruchomości mogącej być przedmiotem umowy , oraz doprowadzić do jej przekształcenia gwarantującego osiągnięcie zaplanowanej stopy zwrotu z inwestycji po sprzdaży nieruchomości .

W programie tym dochód wygenerowany z inwestycji dzielony jest w ustalonych proporcjach między Inwestorów i Wykonawcę umowy .

II. PROGRAM ,,OBSŁUGA INWESTYCJI "

w ramach którego Mega -Dom sc jako Wykonawca umowy zobowiązuje się do podjęcia działań mających na celu doprowadzenie do wzrostu wartości nieruchomości oferowanych w prospekcie Inwestycyjnym zaś Inwestorzy ponoszą koszty ich przekształcenia

w/g taryfikatora Mega-Dom sc. osiągając dochód w postaci przekaształconej nieruchomości

 

Szczególowy zakres działań oraz czas ich realizacji jest aneksem do umowy handlowej wiążącej Wykonawcę z Inwestorami .

 

Po zakończeniu sekwencji zaplanowanych działań objętych umową rola Wykonawcy zostaje zakończona .

   

  Realizacja w/w Programów prowadzona będzie na podstawie umów handlowych określających szczególowo program i harmonogram działań oraz wzajemne zobowiazania stron umowy .

   

  Stronami umów mogą być osoby prawne , fizyczne jak również grupy inwestorskie tworzące spólki celowe .

   

  W ofercie posiadamy nieruchomości sklasyfikowane w następujących grupach :

   

  1.DZIAŁKI DO PODZIAŁU- POD BUD.JEDNORODZINNE

  2.DZIAŁKI POD BUD. WIELORODZINNE

  3.DZIAŁKI POD OBIEKTY HANDLOWE

  4.DZIAŁKI POD PRZEMYSŁ

  5.DZIAŁKI POD ZABUDOWĘ SPECYFICZNĄ

  6.HOTELE- DOMY OPIEKI

  7.KAMIENICE

  8.OBIEKTY ZABYTKOWE

  9.WIELORODZINNE DO REMONTU I PRZEBUDOWY

  10. OBIEKTY POD USŁUGI

  11.ROLNE

  12..DZIAŁKI POD ZABUDOWĘ SPECYFICZNĄ

   

  Każdy z tych rozdziałow zawiera aktualne propozycje inwestycyjne w załączonych folderach .

  ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !!!