Inwestycje

STRONA W TRAKCIE OPRACOWANIA

 

INFORMACJE OGÓLNE .

1.Położenie nieruchomości

 • Województwo : mazowieckie

 • Powiat : Otwock

 • Gmina : Otwock

 

2. Cechy fizyczne nieruchomości

 • Powierzchnia

 • Powierzchnia działki

 • MPZP : ….

 • Warunki zabudowy : ….

 • Rodzaj użytku

 • Ukształtowanie powierzchni

 • Geologia

 

3. Aktualny sposób wykorzystania nieruchomości

 • Istniejąca zabudowa

 • Istniejące dokumenty potwierdzające stan prawny

 • Sposób zagospodarowania terenu

 • Koszt zakupu w stanie obecnym

 

4.Alternatywny sposób wykorzystania nieruchomości

 • Warianty wykorzystania

 • Niezbędna dokumentacja

 • Koszty związane z realizacją inwestycji

 

5 . Otoczenie prawne inwestycji

 • Wybór formy prawnej

 • Wybór ścieżki realizacji inwestycji :

- dochodowej

- kosztowej

 

6.Planowany wynik ekonomiczny

 • Koszt zakupu

 • Nakłady w czasie

 • Koszt całkowity inwestycji

 • Planowane przychody z inwestycji w czasie

 • Planowana stopa zwrotu

 • Zdyskontowana wartość nieruchomości

ANALIZA OPŁACALNOŚCI

 

I. Zakup 2 działek

1/ cena 1.250000 zł 
2/ koszt budowy 850 pum x 2600 zl/m2 = 2.210000 zł
3/ sprzedaż 850 pum x 6000 = 5.100000 zł + 10 x 20.000 zł = 5.300000 zł 
4/ wynik finansowy  + 1.840000 zł 
5 stopa zwrotu zaangażowanego kapitału własnego 75%

koncepcja realizacyjna :

- zakup działek 1.250000 zł 
- wkład własny  1.210000 zł
- kredyt        1.000000 zł 

- Czas realizacji : I etap IV.2012
                    II etap 30.10.2012
- max ilosc udziałowców 3
- forma działalnosci - spólka celowa 
- poprzez wykonawcę wybranego z przetargu 

 

II. Zakup 5 działek

1/ cena         2.800000 zł 
2/ koszt budowy 5.500000 zł ( 2200 pum x 2500zł/m2)- wraz z kosztami projektu , 
                                                     kredytu, sprzedaży 
3/ sprzedaż    14.200000 zł ( 2200 pum x 6000 zł/m2 + 50x 20.000zł )
4/ wynik  finansowy  + 5.900000 zł 

Koncepcja realizacyjna :

- zakup działek 2.800000
- wkład własny  2.200000
- kredyt        3.300000 koszty kredytu degresywnie gdyż spłacany będzie z   
                         zaliczkowych wpłat klientów 

- czas realizacji inwestycji w 3 etapach do 15.11.2018
  I etap - budynek istniejący do 31.12.2014 - wykonany
  II etap dwa budynki do VI.2017
  III etap dwa budynki do 15.11.2018
  
- stopa zwrotu zainwestowanego kapitału własnego  5.900000/5000000 = 118 %

- max. ilosc udziałowców  - 5 osób 
- forma działalności - spółka celowa lub konsorcjum 
- realizacja poprzez generalnego wykonawcę 

STAN POCZĄTKOWY 

STAN PO REMONCIE