Inwestycje

Nieruchomośc położona w uzdrowiskowej części Otwocka pomiędzy ulicami Reymonta ,Jagiellońską i Kmicica .

Powierzchnia działki wynosi 6800m2 , co przy układzie otaczających ją z trzech stron ulic pozwala na korzystny podział i optymalne wykorzystanie.

Dla terenu na którym położona jest działka przygotowany jest Miejscowy Plan Zagospodarowania który przewiduje zabudowę jednorodzinną na działkach o powierzchni min.2000 m2 z dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej małogabarytowej .

Możliwy podział na 3 działki dla których dopuszczalna powierzchnia wyłączenia z produkcji leśnej wynosi 400 m2 na każdą z działek .

W/g informacji z Urzędu Miasta Otwocka plan zagospodarowania  zostanie uchwalony przez Radę Miasta do końca 2016 r.

Wskaźniki zabudowy pozwalają na maksymalne wykorzystanie działek przy zastosowaniu korzystnych wskaźników wynikających z przygotowanego do uchwalenia planu zagospodarowania .

Nieruchomośc otoczona jest trzema ulicami w których położona jest pełna infrastruktura miejska ( wodociąg, kanalizacja i gaz)

W przypadku utworzenia grupy inwestycyjnej ( spółki celowej) możliwe jest wygenerowanie do czterech lokali mieszkalnych w budynku jednorodzinnym dwulokalowym lub budowa 3 kondygnacyjnych budynków kilkurodzinnych z możliwością  przekształcenie projektu o charakterze mieszkaniowym w zabudowę pensjonatową lub zabudowę związaną z opieką paramedyczną (domy opieki)