Inwestycje

INFORMACJE   OGÓLNE .

1.Położenie nieruchomości

 • Województwo :   mazowieckie
 • Powiat :               Otwock
 • Gmina :               Otwock

2. Cechy fizyczne nieruchomości

 • Powierzchnia 
 • Powierzchnia działek  6 x 1100 m2 
 • MPZP  : brak
 • Warunki zabudowy : prawomocne
 • Rodzaj użytku R VI
 • Ukształtowanie powierzchni płaska
 • Geologia  Piaski rzeczne śr. zagęszczone

3. Aktualny sposób wykorzystania nieruchomości

 • Istniejąca zabudowa - brak
 • Istniejące dokumenty potwierdzające stan prawny - kompletne
 • Sposób zagospodarowania terenu .brak
 • Koszt zakupu w stanie obecnym 1.000.000zł

4.Alternatywny sposób wykorzystania nieruchomości

 • Warianty wykorzystania : możliwośc zakupu dodatkowo 27651 m2 do podziału 
 • Cały teren można wykorzystać pod budowę małego osiedla domków jednorodzinnych lub  na obiekt hotelowo-pensjonatowy ( ew. dom opieki)
 • Niezbędna dokumentacja - do stworzenia w zależności o dprogramu
 • Koszty związane z  realizacją  inwestycji 1.000.000 + 1.600.00 zł

5 . Otoczenie prawne inwestycji

 • Wybór formy prawnej
 • Wybór ścieżki realizacji inwestycji  :

- dochodowej

- kosztowej

6.Planowany wynik ekonomiczny

 • Koszt zakupu 2.600 000 zł
 • Nakłady w czasie 3 lat

               PONIŻEJ  DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY  DLA REALIZACJI  JEDNEGO Z PLANOWANYCH BUDYNKÓW